Datrend Systems

VPAD-IN

Następna Generacja Systemu Testowania Inkubatorów i Ogrzewaczy Promiennikowych

 • Testy zgodne ze standardami IEC 60601-2-19, IEC60601-2-20 oraz IEC-1-2-21
 • Zgodne z wydaniem 1 i 2 standardu
 • Zbudowany na platformie Vision Pad, aby zapewnić większą elastyczność i skalowalność
 • Bezprzewodowe testy wnętrza inkubatora
 • Zmiany testu mogą być wykonywane bez zakłócania środowiska cieplnego
 • Mierzy wszystkie parametry automatycznie realizując protokoły zdefiniowane przez użytkownika
 • Rezultaty testów mogą być połączone z wynikami testów bezpieczeństwa i zaimportowane do wspólnego systemu CMMS

PRZEGLĄD

Datrend Systems Inc. przedstawia vPad-IN, następną generację systemów testujących inkubatory niemowlęce i ogrzewacze promiennikowe, spełniające standardy dla inkubatorów (IEC60601-2-19), inkubatorów transportowych (IEC60601-2-20) oraz ogrzewaczy promiennikowych (IEC-1-2-21).

vPad IN zapewnia wszystkie funkcjonalności i skalowalność, których można oczekiwać od urządzeń wykonanych w technologii Vision Pad. Parametry są mierzone wewnątrz inkubatora, a rezultaty przekazywane bezprzewodowo do 10” tabletu z systemem Android do wyświetlenia i analizy. Parametry testów i protokoły testów mogą być modyfikowane bez zakłócania równowagi cieplnej badanego środowiska, co jednocześnie zmniejsza do minimum czas testu.

 

CECHY

 • Urządzenie kompatybilne z zamkniętymi inkubatorami o wymuszonym obiegu powietrza oraz otwartymi ogrzewaczami promiennikowymi (opcja)
 • Symultaniczny pomiar wilgotności, przepływu powietrza, dźwięku i 6 różnych temperatur
 • Testy zgodne ze standardami IEC60601-219-, iEC60601-1-2-20 i IEC60601-2-21
 • Wszystkie czujniki są niezależnie ruchome w celu umieszczenia zgodnie ze standardem
 • Poziom hałasu morze być mierzony z zewnątrz urządzenia w celu testowania alarmu zewnętrznego
 • Wyniki testów mogą zostać połączone z wynikami testów bezpieczeństwa vPad i zaimportowane do powszechnie użytkowanego oprogramowania do zarządzania
 • Opcjonalna, precyzyjnie sterowana grzałka umożliwia sprawdzenie dokładności czujnika temperatury ciała.

 

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA INCUTEST

TEMPERATURA:
Zakres pomiarów: 0°C do 50° C
Dokładność: T1+/- 0.05°C
Rozdzielczość: 0.01° C
Konwekcja: 5 czujników “krążkowych” (T1-T5) – ogrzewacz promiennikowy
Wymiana powietrza: 5 czujników (dodatkowe “pos”’ T1 – T5) – inkubator
1 Czujnik Temperatury Materacy
Czujnik skóry1: Czujnik “oven” ze stykiem na płytce grzewczej
28°C do 40°C przyrost co 2°C
Rozdzielczość: 0.01°C
Dokładność: +/- 0.05°C

 

PRZEPŁYW POWIETRZA:
Zakres pomiarów: 0.1 do 1 m/s
Dokładność: +/- 0.1 m/s at 50% RH +/- 15%
Rozdzielczość: 0.01m/s

 

POZIOM HAŁASU:
Zakres pomiarów: 30 dbA do 90 dbA, Typ II
Dokładność: +/- 5 dbA
Rozdzielczość: 0.1 dbA

 

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA:
Zakres pomiarów: 0 – 100% bez kondensacji
Dokładność: +/- 3 % do 100% RH
Rozdzielczość: 0.1% RH

 

WYMIANA DANYCH:
Pojemność: do 48 godzin na test
Częstotliwość próbkowania: 1/min lub 1/sek, automatyczna, zależna od parametru

 

SPECYFIKACJE TESTU:SPECYFIKACJE TESTOWANIA INKUBATORA
 • Pomiar temperatury w 6 punktach zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.102)
 • Pomiar wilgotności w środku komory zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 103.1)
 • Pomiar przepływu powietrza w 4 punktach komory zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 104.1)
 • Pomiar hałasu w inkubatorze zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 102.1)
 • Pomiar poziomu hałasu w inkubatorze podczas alarmu zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 102.2)
 • Pomiar poziomu hałasu na zewnątrz inkubatora zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 102.3)
 • Pomiar temperatury w punkcie centralnym (A) inkubatora zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.102)
 • Pomiar średniej temperatury (AIT) zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 2.9.106)
 • Pomiar temperatury inkubatora (IT) zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 2.9.105)
 • Pomiar temperatury średniej (AT) zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (subclause 2.9.103)
 • Pomiar temperatury średniej w 4 punktach zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.102)
 • Pomiar dokładności czujnika temperatury skóry zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.104)¹
 • Kontrolę pracy czujnika temperatury skóry w inkubatorze zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.105)
 • Kontrola dokładności czujnika temperatury inkubatora zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.106)
 • Pomiar różnicy między temperaturą średnią a temperaturą kontrolną zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.107)
 • Pomiar aktualnego czasu nagrzewania w porównaniu z instrukcją obsługi zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.108)
 • Pomiar szybkości powrotu do stanu równowagi po przeregulowaniu zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.109)
 • Kontrola odczytu wilgotności zgodnie z IEC 60601‐2‐19 (podpunkt 50.110)

 

SPECYFIKACJE TESTOWANIA OGRZEWACZA PROMIENNIKOWEGO
 • Pomiar dokładności czujnika temperatury skóry zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 50.101)¹
 • Pomiar średniej temperatury ogrzewacza w 4 punktach zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 50.102)
 • Pomiar średniej temperatury ogrzewacza w punkcie centralnym point (A) inkubatora zgodnie z IEC 60601‐2‐21(podpunkt 50.102)
 • Kontrolę pracy czujnika temperatury skóry ogrzewacza zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 50.103)
 • Kontrola, czy przepływ powietrza jest mniejszy niż 0.1 m/s zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 50.102)
 • Pomiar poziomu hałasu na materacu zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 102.1)
 • Pomiar poziomu hałasu na materacu podczas alarmu zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 102.1)
 • Pomiar poziomu hałasu przed ogrzewarką zgodnie z IEC 60601‐2‐21 (podpunkt 102.1)

 

INKUBATORY TRANSPORTOWE
Badania przeprowadzane zgodnie ze standardem IEC601-2-20.

 

APLIKACJE UŻYTKOWE
Umożliwiają doraźne testowanie przepływu powietrza, wilgotności, dźwięku i temperatury.

 

¹Ogrzewacz z dokładnym czujnikiem jest wyposażeniem dodatkowym.

AKCESORIA

AKCESORIA VPAD-IN

6910-067 vPad-RW Aplikacja Ogrzewacza Promiennikowego
6910-072 vPad-TI Aplikacja Inkubatora Transportowego
6910-073 vPad-INR Aplikacja Testowa Inkubatora
8000-494 vPad-IN Czujnik Komory Grzewczej
Scroll to Top