Datrend Systems

Phase 3

Analizator Defibrylatorów/Rozruszników

  • Testuj wszystkie dostępne defibrylatory, w tym jednofazowe, dwufazowe i impulsowe z przebiegami dwufazowymi
  • Testuj AED i rozruszniki
  • 32 Autosekwencje – oszczędność czasu, pieniędzy, ludzkiej pracy
  • Lekki – zasilany bateryjnie

PRZEGLĄD

TESTUJ DEFIBRYLATORY WIELOFAZOWE

Phase 3 jest pierwszym Defibrylatorem / Analizatorem Rozrusznika zaprojektowanym specjalnie do testowania defibrylatorów Pulsed Multiphasic. Testuj jednofazowe, dwufazowe i impulsowe defibrylatory wielofazowe, AED i Rozruszniki Przezskórne z dokładnością powyżej 1% zasilane z sieci lub z baterii.

Bateria zapewnia do 24 godzin ciągłej pracy a odłączana płyta łyżek zapewnia wykonanie testów bez konieczności użycia rąk.

MOŻLIWOŚCI TESTOWANIA

Możliwość komunikacji przez port USB pozwala na przechwytywanie przebiegu w czasie rzeczywistym i efektywne przesyłanie danych do komputera. Przechwyć sygnały o wysokiej rozdzielczości do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Phase3pc. Zapamiętuje do 80 rekordów testowych i do 10 krzywych rozładowania jako Rekordy Przebiegów.

Wykorzystaj oprogramowanie Phase 3pc, aby tworzyć i edytować autosekwencje, pobierać i przechowywać dane testowe oraz wykresy graficzne na komputerze. Oprogramowanie Phase3pc jest dostarczane jako wyposażenie standardowe.

Dodaj moduł VLM (Moduł Obciążenia Zmiennego) do testowania defibrylatorów zgodnie ze standardami AAMI DF-80 oraz IEC 60601-2-4.

CECHY

UNIWERSALNOŚĆ

Phase 3 umożliwia testy defibrylatorów jednofazowych, dwufazowych i impulsowych wielofazowych, AED i Rozruszników Przezskórnych z dokładnością powyżej 1% zasilanych z sieci lub z baterii.

MOBILNOŚĆ

Odłączana płyta łyżek zapewnia wykonanie testów bez konieczności użycia rąk. Bateria zapewnia do 24 godzin ciągłej pracy.

ŁĄCZNOŚĆ USB

Możliwość komunikacji przez port USB zapewnia przechwytywanie przebiegu w czasie rzeczywistym i efektywne przesyłanie danych do komputera.

PRZECHWYTYWANIE PRZEBIEGU W CZASIE RZECZYWISTYM

Przechwytuj dane sygnałowe o wysokiej rozdzielczości do komputera z oprogramowaniem Phase3pc natychmiast po rozładowaniu defibrylatora.

PRZECHOWYWANIE REKORDU TESTU

Phase 3 umożliwia przechowywanie do 50 rekordów testów i do 10 krzywych rozładowania jako Rekordy Przebiegów.

MODUŁ ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA

Opcjonalny system VLM umożliwia testowanie defibrylatorów przy maksymalnej energii z wybranym obciążeniem od 25 do 175 omów, zgodnie ze standardami AAMI DF-80 i IEC 60601-2-4. Wykresy wysokiej rozdzielczości i dane testowe są uzyskiwane za pomocą oprogramowania Phase 3VL – dostarczanego standardowo z VLM.

OPROGRAMOWANIE PHASE 3PC

Dostarczane standardowo oprogramowanie Phase 3pc pozwala na tworzenie i edycję autosekwencji, pobieranie i przechowywanie danych testowych oraz wykresów na komputerze.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA PHASE 3

 

MOŻŁIWE TESTY

Energia Defibrylatora, Czas Ładowania i Wydajność Kardiowersji Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
Wydajność Monitora EKG Monitor
Czułość Rozrusznika, Okres Refrakcji oraz Odporność Na Zakłócenia
Charakterystyki Impulsu Rozrusznika

 

POMIAR ENERGII, OGOLNY
Rezystancja obciążenia: 50 Ώ ±1%, bezindukcyjna
Amplituda EKG na łyżkach defirylatora: 1 mV QRS
Wyjście fali EKG (oscyloskop)
Zakres Wysoki: 1000:1 tłumienie amplitudy
Zakres Niski: 200:1 tłumienie amplitudy
Odtwarzanie Przebiegów: 200: 1 rozszerzenie podstawy czasu
Szerokość Pierwszego Impuslu Fazowego: 0.1 – 58 ms
Szerokość Drugiego Impuslu Fazowego: 0.1 – 58 ms
Opóźnienie Międzyfazowe: 0.1 – 58 ms
Nachylenie: 0 – 99.9%
Częstotliwość Modulacji: 1000 – 8000 Hz
Modulacja Cyklu Pracy: 0 – 99.9%
Impuls Testowy: 46 J ±10%

 

TEST ENERGII WYSOKIEGO ZAKRESU DEFIBRYLATORA:
Pomiar Energii: 0.0 do 600.0 Joules (±1% ±2 LSD)
Pomiar Napięcia: 0 do 5000 V (±1% ±2 LSD)
Pomiar Prądu: 0.0 do 100.0 A (±1% ±2 LSD)
Pomiar Szerokości Impuslu: 0.5 do 58.36 ms (±1% ±2 LSD)
Poziom Wyzwolenia: 80 V
Amplituda Odtwarzania: 1 mV przy 1000 V na odprowadzeniu II;
1 mV przy 2000 V na łyżkach defibrylatora
Test Impulsu: 126 J ±10%

 

TEST ENERGII WYSOKIEGO ZAKRESU DEFIBRYLATORA
Pomiar Energii: 0.0 do 50.0 J (±1% ±2 LSD)
Pomiar Napięcia: 0 do 1000 V (±1% ±2 LSD)
Pomiar Prądu: 0.0 do 20.0 A (±1% ±2 LSD)
Pomiar Szerokości Impuslu: 0.5 do 58.36 ms (±1% ±2 LSD)
Poziom Wyzwolenia: 16 V
Amplituda Odtwarzania: 1 mV przy 200 V na odprowadzeniu II;
1 mV przy 400 V na łyżkach defibrylatora

 

TEST CZASU ŁADOWANIA DEFIBRYLATORA
Pomiar Czasu Ładowania: 0.0 do 99.9 s (±1 LSD)

 

TEST KARDIOWERSJI DEFIBRYLATORA
Sync Delay Measurement: -200 do +800 msec. (±1 LSD)
Delay Target: 20 do 65 msec window when enabled
Sync Point: Selectable, peak of ECG Q or R wave

 

TEST DEFIBRYLATORA AED
Metoda Testu:  Sprawdzenie czy AED właściwie generuje impuls dla określonej arytmii

 

TEST ROZRUSZNIKA
Pomiar Amplitudy Impulsu: 4 do 250 mA, wszystkie odprowadzenia (±1% ±1 LSD)
Pomiar Częstotliwości Impulsu: 20 do 220 PPM (±1% ±1 LSD)
Pomiar Szerokości Impulsu: 0.5 do 58.36 ms (±1% ±2 LSD)
Test Zakresu Obciążenia: 50 do 1600 Ώ, z krokiem 50 Ώ
Wyjście Przebiegu: 50 mA/V, wszystkie odprowadzenia
Metody Pomiarów: Średnia, narastanie impulsu, opadanie impulsu, szczyt
Impuls Testowy: 145 mA ±10%

 

TEST ODPORNOŚCI ROZRUSZNIKA NA ZAKŁÓCENIA
Przebieg Testowy: 50Hz lub 60Hz sinusoidalny
Zakres Amplitudy Zakłóceń: 0.18 do 10.00 mV między szczytowa
Rozdzielczość Amplitudy Zakłóceń: 0.139 mV

 

TEST CZUŁOŚCI ROZRUSZNIKA
Przebieg Testowy: Prostokątny (SQR), Trójkątny (TRI) lub impulsy Haversine (SSQ)
Szerokość Przebiegu: 10, 25, 40, 100, lub 200 ms
Zakres Amplitudy: 0.00 do 3.00 mV szczytowa

 

TEST OKRESU REFRAKCJI ROZRUSZNIKA
Przesunięcie Okresu Refrakcji(PRP): 50 do 750 ms (±1 LSD)
Wyczuwanie Okresu Refrakcji (SRP): 50 do 750 ms (±1 LSD)

 

SYMULATOR EKG

 

RODZAJE PRZEBIEGÓW TESTOWYCH
Impuls DC, 4 sek, Prostokątny, 2 Hz, Trójkątny, 2 Hz, Sinusoidalny @ 0.1, 0.5, 10, 20, 40, 50, 60, 70, or 100 Hz

 

ZWYKŁY RYTM ZATOKOWY
30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 lub  300 BPM

 

PRZEBIEGI TESTOWE KARDIOWERSJI, WSTRZĄSU I AED
Migotanie Przedsionków, Zgrubny
Migotanie Przedsionków, Dokładny
Asystolia 1 (Losowej, niska częstotliwość zmian linii bazowej)
Asystolia 2 (płaska linia/zero Volt) Tachykardia Nadkomorowa (SVT-140)
VTACH @ 140, 160, 190 BPM Wielokształtny Częstoskurcz Komorowy @ 200 BPM
Migotanie Komór, Zgrubny (CVF) / Migotanie Komór, Dokładny (FVF)
Impuls Prostokątny 1 ms do 60 BPM

 

SYMULACJE ARYTMII
Blok A-V drugiego stopnia, przedwczesne skurcze przedsionkowe (PAC), R-on-T PVC
Prawy blok odgałęzienia (RBBB), przedwczesne zwężenie komorowe (PVC)

Wielofunkcyjne PVC, Run 5 PVC, Bigeminia, Trigeminia

 

PRZEBIEGI TESTOWE ROZRUSZNIKA
SQR (prostokątny) Wyzwalacz Rozrusznika, szerokość = 2, 25, 40, 100 or 200 ms
TRI (trójkątny) Wyzwalacz Rozrusznika, szerokość = 10, 25, 40, 100 or 200 ms
SSQ (haversine) Wyzwalacz Rozrusznika, szerokość = 10, 25, 40, 100 or 200 ms

 

SPECYFIKACJE PRODUKCYJNE:
Poziom Wyjściowy: Ustawiany, 1 mV, 2 mV lub 0.5 mV na II odprowadzenie EKG
Impedancja: 500 Ώ (±0.2%), Amplituda: ±2%

PAMIĘĆ NIEULOTNA

 

POJEMNOŚĆ DANYCH:
50 Rekordów Testu, 10 Rekordów Krzywych Defibrylatora, 32 Autosekwencje

 

ZAWARTOŚĆ REKORDU TESTU:
ID urządzenia, Czas/data testu, Typ testu (Ręczny lub Automatyczny), Typ urządzenia (defib. lub AED)
Do 10 testów energii defibrylatora (lub 32 testy energii AED)
1 test czasu ładowania defibrylatora
Do 4 testów kardiowersji defibrylatora
Do 12 testów EKG
Do 10 testów impulsów rozrusznika
1 test odporności rozrusznika na zakłócenia
Do 2 testów czułości rozrusznika
Do 2 testów okresu refrakcji rozrusznika

 

INTERFEJS:
Ekran LCD (5.2″ x 1.5″; 40 znaków x 8 linii tekstu; grafika 240 x 64 pixeli) Wejście Defibrylatora: Molex 42820-3212
Wyjście Rozrusznika: 2 x gniazda bananowe, typ bezpieczny (czerwony (+)/czarny (-))
Wyjścia Symulatora  EKG: 10 x bezpieczne gniazdo bananowe (RA; RL; LA; LL; V1-V6)
Wyjście Przebiegów Defibrylator/Rozrusznik: gniazdo telefoniczne 1/8″ mono
Wyjście Wysokiego Poziomu EKG: gniazdo telefoniczne 1/8″ mono
Port USB: Typ „B”, kompatybilny z USB 1.1 lub USB 2.0
Port Szeregowy Serial (RS-232): DB9 Male, RS-232C, bi-dir, CTS handshaking, 9600 baud, 8-N-1
Port Klawiatury: PS/2 (6-pin miniDIN female)

 

ZASILANIE
Wewnętrzny akumulator 12.5V/1.4A-h NiCad, 24 godz. pracy między doładowaniami

 

WARUNKI PRACY
15°C to 40°C, 10% to 90% RH, Do użytku tylko w pomieszczeniach, Kategoria bezpieczeństwa II

 

WYMIARY
9.5″ W x 8″ H x 5.5″ D (24cm W x 20cm H x 14cm D)

 

WAGA
3 lbs. (1.4 kg)

AKCESORIA

3000-449 LPS, 120VAC / 18VDC, 1A, Japan
3000-500 LPS, 120VAC / 15VDC (EIAJ-3, C+), 800/1000mA, NA
3000-501 LPS, 240VAC / 15VDC (EIAJ-3, C+), 800mA, UK
3000-502 LPS, 220VAC / 15VDC, 800mA, EURO
3140-400 Przewód, Null Modem, DB9F TO DB9F, (Phase 3/Solo do PC przez RS-232)
3140-401 Adapter, Computer Interface, DB9M na DB25F
3140-402 Adapter, Podłączenie Drukarki, DB9M – DB25M
3140-440 Przewód, USB 2.0, A/B, 20/28 AWG Phase 3 do PC przez USB
3140-442 Przewód Modemu, DB9F-DB25F, Phase 3 do MedTester
6930-014 Rozszerzony Certyfikat Kalibracji dla Phase 3, DT-359
7006-050 Skrzynka na Akcesoria, 8.5″ x 6″ x 2.75″ (Duża)
7006-051 Skrzynka na Akcesoria, 8.5″ x 2.9″ x 2.6″ (Mała)
7006-052 Skrzynka na Akcesoria, 7″ x 5″ x 3″ (Średnia)
7006-055 Torba Miękka, Duża, 17″ x 14″ x 11″
7006-442 Torba Miękka do Phase 3 (Czarna)
7200-444 Przewód Montażowy – Phase 3 Paddle Adapter Interconnect 9″
7200-445 Przewód Montażowy – Phase 3 Unterm Defib Adapter
7200-446 Przewód Montażowy – Phase 3 Unterm Pacemaker Adapter
7200-448 Przewód Montażowy – Phase 3 Banana Jack Adapter
7200-451 Przewód Montażowy – Phase 3 Paddle Adapter Interconnect 24″
7200-485 Przewód Phase 3 Defib Hands Free, Anderson
7200-486 Przewód Phase 3 Defib Hands Free, Zoll
7200-487 Przewód Phase 3 Defib Hands Free, Physio
7200-488 Przewód Phase 3 Hands Free, Philips
7200-489 Przewód Phase 3 Defib Hands Free, HP Barrel
7400-442 Adapter Montażowy, Phase 3 Paddle, dla Dorosłych
7400-443 Adapter Montażowy, Phase 3 Paddle, Wewnętrzny
7500-424 Zestaw, Adapter Szeregowy, MedTester do Phase3
7500-425 Zestaw, Wtyk Bananowy/Końcówka na zacisk EKG (zestaw 10 szt.)
7500-435 Zestaw, Adapter Szeregowy, ES601 -> P3/Solo, AMPS-1 -> PC (RJ12 -> DB9F) (ES601 do Solo/Phase3)
7600-051 Skaner Kodów Kreskowych CCD (RS232) futerał w komplecie
7600-052 Skaner Kodów Kreskowych CCD (PS-2) futerał w komplecie
8000-460 Phase 3 Moduł Zmiennego Obciążenia, akcesoria w komplecie
Scroll to Top