Datrend Systems

vPad-A1

Symulator Parametrów Życiowych typu „Wszystko w Jednym”

Wykonany w oparciu o nowatorską technologię Vision-Pad TechnologyTM vPad-A1 produkcji Datrend Systems Inc. tworzy system symulacji pacjenta typu „wszystko w jednym”. Modułowy system VPad-A1 składa się z wieloparametrowego Symulatora Pacjenta, modułu testowego SpO2 i modułu symulacji Nieinwazyjnego Pomiaru Ciśnienia Krwi, którego moduły mogą być używane w komplecie lub niezależnie w różnych kombinacjach, z urządzeniem przenośnym z systemem Android lub tabletem vPad stanowiącym interfejs użytkownika.

PRZEGLĄD

Symulator Parametrów Życiowych typu „Wszystko w Jednym”

Wykonany w oparciu o platformę Datrends’ Vision Pad Platform, vPad-A1 jest jedynym modularnym Symulatorem Parametrów Życiowych znajdującym się obecnie na rynku. Składa się z 3 modułów – vPad-PS (Wieloparametrowy Symulator Pacjenta), vPad-O2 (Tester SpO2) oraz vPad-BP (Nieinwazyjny Symulator Ciśnienia Krwi), które to moduły mogą być używane jednocześnie lub w różnych kombinacjach. Zintegrowane konfigurowalne przez użytkownika krzywe-R SpO2 R i obwiednie impulsów NIBP są pierwszymi na rynku.

CECHY

 • 12 odprowadzeń dla symulacji EKG; niezależne wyjścia dla każdego przewodu sygnałowego
 • Odcinki ST: 8 uniesionych i 8 obniżonych
 • Odchylenie osi: Normalne (pośrednie), poziome i pionowe.
 • Tryb Neonatalny
 • Testy Wydajności połączeń EKG
 • Wybór ponad 60 rodzajów arytmii
 • 2 kanałowa symulacja inwazyjnego ciśnienia krwi
 • Symulacja Temperatury i Oddechu
 • Symulacja rozruszników serca
 • Rzut Serca*
 • Tester nasycenia SpO2 i moduły symulacji nieinwazyjnego ciśnienia krwi są kompatybilne z urządzeniami wszystkich głównych producentów na rynku
 • Automatyczne Ustawienia
 • Auto Sekwencje
 • Raporty Testów

* wymagany opcjonalny adapter

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA vPad-A1™

(Połączenie Arkuszy Specyfikacji dla –PS, -O2 i –BP)

vPad-PS™

SPECYFIKACJA OGÓLNA EKG
Pełny 12-odprowadzeniowy symulator EKG; niezależne wyjścia dla każdego przewodu sygnałowego – oznaczenia kolorów zgodne z normami AHA i IEC

 

Impedancje Wyjściowe: 500, 1000, 1500 i 2000 Ω
Amplituda EKG: 0.05 – 5.5 mV
Dokładność Amplitudy: ± (2% nastaw + 0.05 mV)
EKG Wysokiego Poziomu: 500x sygnał na  II odprowadzeniu
Dokładność Wysokiego Poziomu: ± 5%
Dokładność Bicia Serca: ± 0.25 BPM

 

KOMPLETNY EKG
Zakresy: 10-360 BPM, krok 1 BPM, Dokładność ±0.25BPM
Ustawienia predefiniowane przez użytkownika (15), użytkownik definiuje zakresy wejściowe
Amplitudy (Odprowadzenie II): 0.05 mV do 0.5 mV (krok 0.05 mV; 0.5 mV do5.5 mV ( krok 0.25mV)
Tryb Neonatalny: EKG QRS z możliwością redukcji od 80 ms do 40 ms.
Artefakty: 50 Hz, 60 Hz, mięśniowy, linia podstawowa, oddychanie
Odchylenie Osi: Normalne , poziome i pionowe.

 

TESTY JAKOŚCIOWE EKG
Przebieg Prostokątny: 0.125, 2, 2.5 Hz
Przebieg Trójkątny: 0.125, 2, 2.5 Hz
Impuls: 30, 60 BPM z impulsem 60 ms
Przebieg Sinusoidalny: 0.05 – 200 Hz.
Detekcja QRS I załamka R: Zakres: 30 – 250 BPM przebiegu trójkątnego

Szerokość: 8 – 200 ms

 

Ustawienia Odcinka ST (Odprowadzenie II): Zakres: 60 BPM; Odcinek ST: ± 80% amplitudy EKG
Przebieg Uniesiony T: Zakres: 80 BPM; Odcinek ST: 0 – 150% amplitudy EKG

 

SYMULACJA PŁODU/IUP (TYLKO KANAŁ CH1)
Zakres Tętna Płodu: 60 do 240 BPM krok 1 BPM

12 ustawianych zakresów, definiowanych przez użytkownika

Jednostajne, wczesne i późne spowolnienie, przyspieszenie jednostajne

Przebieg dynamiczny ciśnienia wewnątrzmacicznego (IUP): Dodatnia krzywa dzwonowa

Pik ciśnienia: 50 lub 90 mmHg

Czas skurczu: 90 s

Okres IUP: 2, 3, 5 min i ustawienia ręczne
Czułość przetworonika ciśnienia 5 lub 40 mv/v/mmHg
Impedancja Wejścia/Wyjścia: 300 Ω ±10%

 

2 KANAŁY CIŚNIENIA KRWI
Kanały Odizolowane Elektrycznie

 

Czułość Przetwornika 5 lub 40 μV/V/mmHg
Impedancja Wejścia/Wyjścia: 300 Ω ±10%
Wzbudzenie: 2 do 16 Vp; DC do 5000 Hz
Zakres Kalibrowany: 80 BPM normalna krzywa EKG
Poziomy Statyczne BP1/2: -10 do 400 mmHg krok 1 mmHg

15 ustawianych zakresów, definiowanych przez użytkownika

Dokładność: ± (1% nastawy + 1mmHg)
Symulacje Dynamiczne: Tętnicze (120/80)

Tętnicze (90/40)

Tętnicze (160/110)

Tętnica Promieniowa (120/80)

Lewa Komora (120/0)

Prawa Komora (25/0)

Tętnica Płucna(25/10)

Blok Tętnicy Płucnej (25/2)

Prawy Przedsionek [CVP] (120/0)

Lewy Przedsionek (14/4)

Swan-Ganz (tylko kanał 1)

Automatyczny (co 15, 25sec) z pauzą

Ręczny, z możliwością ręcznego wyzwalania

Artefakt/Oddech (większe niż): 5 mmHg lub 5%

10 mmHg lub 10%

 

ROZRUSZNIK SERCA
Amplituda Impulsu: -700 mV do +700 mV
Polaryzacja Impulsu: Dodatnia lub ujemna.
Szerokość Impulsu: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 ms
Dokładność: ±(5% nastaw + 0.2 mV) Odprowadzenie II
Sekwencje Rozrusznika: Komorowe:

Asynchroniczny 75 BPM

Wymuszony ze stałymi uderzeniami zatokowymi

Wymuszony ze sporadycznymi uderzeniami zatokowymi

Sekwencyjny A-V

Nie wykryte

Brak-funkcji

 

Przedsionkowe:

Przedsionkowy 80 BPM

Sekwencyjny A-V

 

TEMPERATURA
20 – 42°C z przyrostem 0.5°C

 

Dokładność: ±0.01 °C symulacja wysokiej dokładności

(30, 32, 35, 37, 40, 42 °C)

±0.03 °C ogólnie

Zgodność Sondy: 400 lub 700 serii YSI

 

ODDYCHANIE
Impedancja Podstawowa: 500, 1000, 1500, 2000 Ω na ODPROWADZENIACH I, II, III
Zmiany Impedancji (Delta): 0.05 do 1.0 Ω z przyrostem 0.05 Ω;
1.0 do 5.0 Ω z przyrostem 0.25 Ω;
Zakresy: 10 do 150 BrPM; krok 1 BrPM; 0 BrPM dla BEZDECHU
Wybór Bezdechu: 12, 22, 32 s, i ciągły
Wysiłek układu oddechowego (współczynnik wdech/ wydech): 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
Wentylowany: 1/1
Odprowadzenie oddechu: LA lub LL

 

RZUT SERCA
Temperatura bazowa: 36, 37 oraz 38°C, ±0.03 °C
8 Temperatur Tłoczenia 0, 2, 20 oraz 24°C; sprzęt firmy Spacelab i Phillips
1 ustawiana przez użytkownika
Symulacje: C.O. z przepływem 3, 4, 5, 6, 7 l/min

Krzywa Wolnego Tłoczenia

Krzywa Błędnego Tłoczenia

Krzywa Przetaczania z Lewej do Prawej

Impuls Kalibrujący: 1°C przez 1 s

 

SELEKCJA ARYTMII
Ogólne 1: Asystolia 1

Asystolia 2

Asystolia 3

PVC1 Bigeminia

PVC1 Trigeminia

PVC2 Bigeminia

PVC2 Trigeminia

Przedwczesny skurcz przedsionkowy (PAC)

Przedwczesny skurcz węzłowy (PNC)

Wieloogniskowy PVC (pojedynczy)

Cykliczne Wieloogniskowe PVCs

 

Arytmia Komorowa (PVC1lewa lub 2prawa): PVC Komorowy (pojedynczy)

PVC Komorowy (co 10 puls serca)

Wczesny PVC, Komorowy

PVC R-na-T, Komorowy

PVC 6/min

PVC 12/min

PVC 24/min

Podwójny PVCs (1 wystąpienie)

Ciąg 5 PVCs (1 wystąpienie)

Ciąg 11 PVCs (1 wystąpienie)

 

BŁĘDY PRZEWODZENIA
Blok I Stopnia

Mobitz I, Blok II Stopnia

Mobitz II, Blok II Stopnia

Blok III Stopnia

Blok Lewej Odnogi Pęczka Hisa

Blok Prawej Odnogi Pęczka Hisa

 

Migotania: Migotanie Przedsionków (zgrubne)

Migotanie Przedsionków (dokładne)

Migotanie Przedsionków (zgrubne)

Migotanie Przedsionków (dokładne)

 

Arytmia Nadkomorowa: Tachykardia Przedsionkowa

Napadowa Tachykardia Przedsionkowa

Rytm Nadkomorowy @ 90 lub 120 BPM

Tachykardia Nadkomorowa @ 140, 150, 160,180, 190, 200, 210 & 220 BPM

NSR @ 160 BPM

 

Ogólne 2: Trzepotanie Przedsionków

Arytmia Zatokowa

Brak skurczu @ 80 BPM (1 wystąpienie)

Brak co 10 skurczu @ 80 BPM

Brak co 10 skurczu @ 120 BPM

Rytm Węzłowy

Bradykardia Zatokowa <60 BPM

 

Ustawienia Automatyczne: Nielimitowana liczba użytkowników, możliwość ustawienia parametrów symulacji.

 

KOMUNIKACJA / INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Jednostka Bazowa vPad-A1: Tablet 5” z systemem Android:

Ekran Dotykowy

Połączenie Przewodowe (USB) lub Bluetooth

WiFi

Pamięć 16 GB

Szyna XBUS dla połączeń z urządzeniami firmy Datrend i automatyzacji testów

 

POWER SUPPLY
Poprzez Jednostkę Bazową vPad-A1: Zewnętrzny Zasilacz Sieciowy

Wewnętrzne akumulatory Li-Ion (do 10 godz. pracy przy pełnym naładowaniu))

 

WYMIARY
98 mm x 208 mm x 56 mm (3.85” x 8.2” x 2.21”)
Moduł PS Unit (dołączony do Jednostki Bazowej A1)

 

WAGA
660 g (1.44lb) Moduł PS Unit (zawarty w Jednostce Bazowej A1)
200 g (0.44lb) tablet jako interfejs bezprzewodowy

 

ŚRODOWISKO PRACY
15°C do 40°C, 10% do 90% RH, użytkować wyłącznie w pomieszczeniach,
Kategoria II

 

 

VPAD-O2™

NASYCENIE (SPO₂)
Zakres: 30% do 100%
Przyrost: 1%
Ustawienia: 6, definiowanych przez użytkownika
Zakres dostosowania i ustawień mogą się różnić w zależności od typu pulsoksymetru

 

DOKŁADNOŚĆ SPO
Nasycenie w zakresie zgodnym z DUT: ±1 pomiaru + dokładność specyficzna dla DUT

 

PULS
Zakres: 20 do 300 BPM
Przyrost: 1 BPM
Ustawienia: 6, definiowanych przez użytkownika
Dokładność: ± 0.25 BPM (tryb synchroniczny); w innym przypadku ±1 BPM

 

PULSE AMPLITUDE
Zakres: 0 do 100%
Przyrost: krok 1%
Ustawienia: 6, definiowanych przez użytkownika
Dokładność: ± 1%

 

ZAKŁÓCENIA SYGNAŁU
Cztery zdefiniowane symulacje: Poruszenie

Stukanie (Artefakt Szpilkowy)

Drżenie (Artefakt Drgania)

Wstrząsy Podparcia (Przebieg Sinusoidalny 2.5 Hz)

 

USTAWIENIA AUTOMATYCZNE:
Nielimitowane ustawienia symulacji pacjenta

 

Domyślne Ustawienia Automatyczne: Dorosły Normalny

Niedotlenienie

Artefakt Ruchu

Tachykardia

Bradykardia

Neonatalny

Niska Perfuzja

Brak Perfuzji

Drżenie (Artefakt Drgania)

 

TESTY ALARMÓW:
Automatyczne sekwencje testowe do określania czasu reakcji na alarm oksymetryczny w przypadku:
Niskiego Nasycenia

Niskiego Pulsu

Wysokiego Pulsu

Niskiej Perfuzji

Zakłóceń Sygnału

 

Pięć predefiniowanych oraz nielimitowana ilość programowalnych sekwencji alarmowych

 

KOMUNIKACJA / INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Poprzez Jednostkę Bazową vPad-A1: Tablet 5” z systemem Android:

Ekran Dotykowy

Połączenie Przewodowe (USB) lub Bluetooth

WiFi

Pamięć 16 GB

Szyna XBUS dla połączeń z urządzeniami firmy Datrend i automatyzacji testów

 

ZASILANIE
Jednostka Bazowa vPad-A1: Zewnętrzny Zasilacz Sieciowy

Wewnętrzne akumulatory Li-Ion (do 10 godz. pracy przy pełnym naładowaniu))

 

WYMIARY
98mm x 208mm x 30mm (3.85” x 8.2” x 1.18”) Jednostka Bazowa A1
90mm x 160mm x 24mm (3.54” x 6.3” x 0.95”) Moduł SpO₂

 

WAGA
440 g (0.96lb) Jednostka Bazowa A1
122 g (0.27lb) Moduł SpO₂

 

ŚRODOWISKO PRACY
15°C do 40°C, 10% do 90% RH, użytkować wyłącznie w pomieszczeniach,
Kategoria II

 

VPAD-BP™

KRZYWE PRODUCENTÓW
GE Dinamap and Dinamap Pro

Critikon Dinamap Plus

Datascope Passport

Welch-Allyn Spot LXi and 52000

Fukuda Dynascope

Colin Press-Mate

…oraz więcej własnych symulacji

 

JEDNOSTKI CIŚNIENIA
mmHg, mbar, kPa, inH₂O, cmH₂O

 

USTAWIENIA BP
Skurczowe/Rozkurczowe (mmHg)

 

Dorośli Dzieci
255/195 150/100
200/150 120/80
150/100 100/65
120/80 80/50
100/65 60/30
80/50 35/15
60/30

 

SYMULACJA BP:
Typ Symulacji: Oscylometryczny
Zakres Nastaw: 20 – 240 BPM
Dokładność: ±0.25 BPM w trybie synchronicznym

±1 BPM w innych przypadkach

Amplituda: 0 – 2 ml

1.25 mmHg dla mankietu 500 ml

Zakres Amplitudy: 0 – 150%
Dokładność Amplitudy: powyżej 0.5%
Ustawienia Automatyczne: nielimitowane, definiowane przez użytkownika

 

PRZESUNIĘCIE OBWIEDNI:
± 50 mmHg max

 

Minimalne Skurczowe: 15 mmHg
Maksymalne Rozkurczowe: 275 mmHg

 

MANOMETR:
Zakres Ciśnienia: 0.0 do 400.0 mmHg
Dokładność: ± 0.5 mmHg
Rozdzielczość: 0.1 mmHg

 

REGULOWANE ŹRÓDŁO CIŚNIENIA:
Zakres Ciśnienia: 10.0 do 400.0 mmHg
Dokładność: ± 0.5 mmHg
Rozdzielczość: 0.1 mmHg

 

TEST SZCZELNOŚCI:
Pompowanie Automatyczne/Ręczne
Automatyczny Timer

 

Czas Testu Szczelności: 30 – 600 s (definiowany przez użytkownika)
Ciśnienie Docelowe: 20 do 400 mmHg
Zakres: 0 do 200 mmHg/min
Ustawienia definiowane przez użytkownika: 12
Automatyczne ustawienia definiowalne przez użytkownika: nielimitowane

 

TEST NADCIŚNIENIA:
Pompowanie Automatyczne/Ręczne

 

Zakres: 20 – 400 mmHg
Czas Spustu: 1-999 s
Ustawienia definiowane przez użytkownika: 12
Automatyczne ustawienia definiowalne przez użytkownika: nielimitowane

 

CECHY STANDARDOWE / AKCESORIA:
Sekwencje Automatyczne

Nielimitowane Ustawienia Definiowalne przez Użytkownika

Zasilacz Podstawowy vPad-A1 / Wyświetlacz

Uniwersalny Zestaw Rurek

 

KOMUNIKACJA / INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Poprzez Jednostkę Bazową vPad-A1: Tablet 5” z systemem Android:

Ekran Dotykowy

Połączenie Przewodowe (USB) lub Bluetooth

WiFi

Pamięć 16 GB

Szyna XBUS dla połączeń z urządzeniami firmy Datrend i automatyzacji testów

 

ZASILANIE
Poprzez Jednostkę Bazową vPad-A1: Zewnętrzny Zasilacz Sieciowy

Wewnętrzne akumulatory Li-Ion (do 10 godz. pracy przy pełnym naładowaniu))

 

WYMIARY
98mm x 275mm x 97mm (3.87″ x 10.82″ x 3.80″)
Moduł BP Unit (dołączony do Jednostki Bazowej A1)

 

WAGA
1080 g (2.38lb) BP Unit (dołączony do Jednostki Bazowej A1)
200 g (0.44lb) tablet jako interfejs bezprzewodowy

 

ŚRODOWISKO PRACY
15°C do 40°C, 10% do 90% RH, użytkować wyłącznie w pomieszczeniach,

AKCESORIA

vPad-A1 AKCESORIA OPCJONALNE

7200-098 Przewód Montażowy, Niezakończony Przewód IBP
7200-239 Przewód Montażowy, Przewód IBP Colin A308 6Pin
7200-454 Przewód Temperaturowy YSI 400 (6 Pin Mini-Din – 1/4″ Wtyk Mono)
7200-455 Przewód Temperaturowy YSI 700 (6 Pin Mini-Din – 1/4″ Wtyk Stereo)
7200-463 Przewód IBP, Datascope, Gniazdo 6 Pin
7200-464 Przewód IBP, Datex-Ohmeda, Gniazdo 10 Pin
7200-466 Przewód IBP, GE/Marquette, Wtyk 11 Pin
7200-468 Przewód IBP, HP/Invivo/MDE, Wtyk 6 Pin
7200-469 Przewód IBP, HP/Philips, Wtyk 12 Pin
7200-470 Przewód IBP, Marquette, Wtyk 7 Pin
7200-471 Przewód IBP, Nihon Khoden, Wtyk 5 Pin
7200-477 Przewód IBP, Fukuda Denshi, Wtyk 12 Pin
7200-479 Przewód IBP, Criticare Compass
7200-523 Adapter Przewodu IBP, Siemens 10 Pin – 7 Pin
7200-524 Przewód IBP, Siemens, Wtyk 10 Pin
7200-530 Przewód Temperaturowy, Philips / Przewód Symulatora HP (AMPS-1/MPS-2)
7500-146 Zestaw Adapterów Rurek do NIBP
8000-454 Adapter Wyjścia Rzutu Serca, wymaga 6960-102
8000-455 Mechaniczny Adapter Serca Płodu (wymagany LPS)

 

vPad-A1 AKCESORIA STANDARDOWE

7500-505 Zestaw Akcesoriów vPad-A1, Namibia
7500-506 Zestaw Akcesoriów vPad-A1, Europa
7500-507 Zestaw Akcesoriów vPad-A1, UK/Malezja
7500-508 Zestaw Akcesoriów vPad-A1, Australia/Chiny
Scroll to Top