Datrend Systems

MMPOLAND MS

MM Poland Maszyny Standardy od 2003 roku zajmuje się problematyką minimalizacji ryzyka stosowania aparatury medycznej w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów. Tworzy i rozwija rozwiązania pozwalajace spełnić wymagania prawne stawiane w tym zakresie przed placówkami medycznymi i firmami serwisowymi.
Link do strony internetowej (kliknij).

Dla poprawy bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu medycznego podejmowane są następujące działania:

  • wdrażanie oprogramowania do nadzorowania i zarządzania aparaturą medyczną;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie nadzorowania i zarządzania aparaturą medyczną;
  • przygotowanie konferencji i seminariów dotyczących aspektów prawnych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych eksploatacji aparatury medycznej w placówkach medycznych;
  • popularyzacja standardów i dobrych praktyk w zakresie użytkowania sprzętu medycznego;
  • sprzedaż testerów sprzętu medycznego (od 2009 roku).

W listopadzie 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy MM Poland Maszyny Standardy a DATREND Systems Inc. na dystrybucję w Polsce i krajach Europy Centralnej testerów sprzętu medycznego.

Ze wszystkimi zainteresowanymi nawiążemy współprace w zakresie dystrybucji sprzętu Datrend Systems Inc.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami

Scroll to Top