Datrend Systems

AMPS-1

Zaawansowany Modularny Symulator Pacjenta

⦁ Pełna 12-odprowadzeniowa, wielowyjściowa symulacja EKG
⦁ Szeroki wybór arytmii
⦁ Symulacja temperatury i oddechu
⦁ Opcjonalny, Mechaniczny Moduł Serca Płodu i Rzutu Serca
⦁ Przenośny, zasilany z baterii

PRZEGLĄD

NIE POZWÓL, ABY ROZMIAR CIĘ OSZUKAŁ

Ten kompaktowy Symulator posiada wiele możliwości przy swojej niewielkiej budowie. Przy wymiarach zaledwie 7 X 4 X 1,25 cala, AMPS-1 mieści się komfortowo w ręku, a wszystkie odprowadzenia i przewody są wygodnie podłączane do górnych i dolnych zacisków. Jest zasilany z pojedynczej baterii alkalicznej 9 V lub z opcjonalnego zasilacza.

Unikalna modularna konstrukcja AMPS-1 umożliwia uzyskanie tego, czego potrzebujesz wtedy, gdy tego potrzebujesz. Uaktualnianie i dodawanie modułów można łatwo wykonać samodzielnie. Nie musisz wysyłać go do serwisu, aby dodać nowe funkcje.

CECHY

STANDARDOWO AMPS-1 JEST WYPOSAŻONY W …

⦁ 12-odprowadzeniowa symulacja EKG z 9 niezależnymi wyjściami dla każdego przewodu sygnałowego
⦁ 16 odcinków ST: 8 uniesionych i 8 obniżonych
⦁ Odchylenie osi: Normalne (pośrednie), poziome i pionowe (modyfikacja linii bazowej EKG podczas arytmii).
⦁ Tryb Noworodkowy: szerokość krzywej EKG R zredukowana do 40 ms
⦁ Testowanie Poprawności EKG
⦁ Wybór 52 Arytmii
⦁ Symulacja Temperatury i Oddechu
⦁ Symulacja Rozrusznika Serca
⦁ Testowanie Defibrylatora
⦁ Zdalne sterowanie przez port RS-232

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI BUDŻETOWYCH, ŁATWO DODAĆ …
⦁ 2 lub 4 elektroizolowane kanały BP, w tym symulację Swan-Ganz
⦁ Wyjście Rzutu Serca
⦁ Mechaniczne Serce Płodu
⦁ Symulację płodu, matki oraz IUP

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA AMPS-1

SPECYFIKACJA OGÓLNA EKG
Pełny 12-odprowadzeniowy symulator EKG; niezależne wyjścia dla każdego przewodu sygnałowego w oodniesieniu do RL.
Impedancja wyjścia: 500, 1000, 1500, & 2000 Ω względem RL.
Wyjście Wysokiego Poziomu: 0.5 V/mV przy wybraniu niskiego poziomu.
Dokładność Amplitudy: ± 2% 2 Hz Przebieg Prostokątny (Odprowadzenie II).
KOMPLETNY EKG:
Zakresy: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 BPM. Dokładność ± 1%.
Amplitudy (Odprowadzenie II): 5mV, 4mV, 3mV, 2mV, 1mV, .5mV, .25mV, .1mV.
Odcinek ST: 16 odcinków ST: 8 uniesionych i 8 obniżonych.
Poziom Odcinka ST (Odprowadzenie II): -0.8 mV to +0.8 mV z krokiem 0.1 mV na Odprowadzeniu II.
Odchylenie Osi: Normalne (pośrednie), poziome i pionowe. Modyfikacja linii bazowej EKG podczas arytmii.
Tryb Neonatalny: szerokość krzywej EKG R zredukowana do 40 ms.
TESTY JAKOŚCIOWE EKG:
Przebieg Prostokątny: 2 Hz
Przebieg Prostokątny`: 0.125 Hz
Impulsw: 4.0 secs
Przebieg Sinusoidalny: 0.05, 0.5, 1, 10, 25, 30, 40, 50, 60 i 100 Hz.
Przebieg Trójkątny: 2 Hz
Detekcja Załamka R: Spolaryzowany przebieg trójkątny z wyborem amplitudy I szerokości
Szerokość: 8.0 ms do 200 ms (12 wyborów)
Amplituda (Odprowadzenia II i V): 5mV do 0.5mV.
ROZRUSZNIK SERCA:
Asynchroniczny
Wymuszony ze stałymi uderzeniami zatokowymi
Wymuszony ze sporadycznymi uderzeniami zatokowymi
Sekwencyjny A-V
Nie wykryty, Brak funkcji
Miarowość: Asynchr. 75 BPM,Na żądanie 1, Na żądanie 2, Sekw. AV
Puls – Nie wykryte, Brak funkcji: -700 mV do +700 mV.
Dokładność: 10%
Szerokość: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 ms. Accuracy is 5%.
Polaryzacja Pulsu: Dodatnia lub Ujemna.
SYNCHRONIZACJA:
Akceptuje dane wejściowe podczas testu defibrylatora.
INTERFEJS RS-232: Interfejs RS-232 do połączenia z PC.
TESTOWANIE Defibrylatora:
Dzięki dwóm scenariuszom awaryjnym i procedurze kardiowersji AMPS-1 może być używany do podstawowych testów defibrylatora
WYJŚCIE RZUTU SERCA:
Wbudowana funkcja Wyjścia Rzutu Serca, opcjonalna aktywacja 
4 regulowane nastawy temperatury wyrzutu, ustawione fabrycznie i regulowane przez użytkownika
Wartość wyjściowa 36, 37 i 38 °C.
Wybór na 2 i 20 °C.
WYBÓR WYJŚCIA RZUTU SERCA:
Krzywa Nieprawidłowego Wyrzutu
Krzywa Przetaczania z Lewej do Prawej
C.O. z 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 l/min
Impuls Kalibracyjny: 1°C przez 1 sek
Impuls Kalibracyjny: 1°C przez 4 sek
CC .561 przy wyrzucie 2 stopnie
CC .608 przy wyrzucie 20 stopni
TEMPERATURA:
2 Kanały Temperatury
Elektronicznie przełączanie temperatury na 35, 37, 38, 40, 42°C.
Kompatybilność sondy: seria YSI 400 lub 700
ODDYCHANIE:
Impedancjs Podstawowa: 500, 1000, 1500, 2000 Ω, ODPROWADZENIA I, II, III
Zmiana Impedancji: 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0 Ω
Zakresy: 15 do 120 i 0 rpm dla BEZDECHU
Wybór Bezdechu: 12, 22, 32 sek, I ciągły
Wysiłek układu oddechowego (współczynnik wdechu/wydechu): 5/1, 4/1, 3/1 (normalny), 2/1, 1/1.
OPCJONALNA SYMULACJA PŁODU/MATKI/IUP:
Bicie Serca Płodu: 60, 90, 120, 140, 150, 210, & 240 BPM
Równomierność pracy serca, spowolnienie wcześniejsze i późnejsze 
Tętno matki ustalone na poziomie 80 BPM
Przebieg: 12 odprowadzeiowe EKG z kompletnym odcinkiem p-qrs-t
Kształt krzywej dynamicznego nacisku wewnątrzmacicznego (IUP): dodatnia krzywa ciśnienia w kształcie dzwonu
Ciśnienie Szczytowe: 90 mmHg
Czas trwania skurczu: 90 sek
Czułość przetwornika ciśnienia: 5 lub 40 mv/v/mmHg
Impedancja wejścia/wyjścia: 300 Ω
Opcjonalne Mechaniczne Serce Płodu
WYBÓR ARYTMII:
Przedwczesne Pobudzenie, Przedwczesne Skurcze Przedsionkowe (PAC)
Przedwczesne Skurcze Węzłowe (PNC)
Przedwczesne Zwężenie Komorowe (PVC)1
Ognisko Lewej Komory
Wczesne PVC1, Ognisko Lewej Komory (LV)
R-on-T PVC1, Ognisko Lewej Komory (LV)
PVC2 Ognisko Prawej Komory
Wczesne PVC2, Ognisko Prawej Komory (RV)
R-on-T PVC2, Ognisko Prawej Komory (RV)
Wieloogniskowe PVCs
PRZEBIEGI TESTOWE AED:
  • Migotanie Przedsionków, Migotanie Przedsionków – zgrubny, Mogotanie Kmór – dokładny, Mogotanie Kmór – zgrubne
  • Asystolia – dokładny, Asystolia – linia płaska, Losowa Linia Bazowa >0.1 mV
  • Tachycardia Nadkomorowa, Tachycardia @140,160 i 190BPM
  • Torsades de Pointes @ 200 BPM NSR @ 60 BPM
WADY PRZEWODNICTWA:
Blok Serca 1-szego stopnia Blok Serca 2-giego stopnia
Blok Serca 3-ciego stopnia Blok Odnogi Prawego Pęczka Hisa
Blok Odnogi Lewego Pęczka Hisa Supraventricular Beats
Migotanie Przedsionków (zgrubny) Migotanie Przedsionków (dokładny)
Trzepotanie Przedsionków Arytmia Zatokowa
Zanik Pulsu (pojedynczy) Napadowy Częstoskurcz Przedsionkowy
Węzłowy Tachycardia Nadkomorowa
Rytm KOmorowy PVCs 6/min
PVCs 12/Minute PVCs 24/min
Częsa Wieloogniskowość Asystolia
Podwójne PVCs (pojedynczy) Pięciokrotny PVCs (pojedynczy)
Jedenastokrotny PVCs (1 pojedynczy) Tachycardia Komorowa
Migotanie Komór (zgrubny) Migotanie Komór (dokładny)
Bigeminia Trigeminia
4 KANAŁY CIŚNIENIA KRWI:
Kanały Izolowane Elektrycznie
Dynamiczne krzywe BP są zsynchronizowane z normalnym rytmem zatokowym i wybranymi krzywymi arytmii.
W kanałach ciśnienia krwi mogą być dodawane artefakty oddechowe
Czułość Przetwornika: 5 lub 40 μV/V/mmHg
Zakres Kalibracji: 80 BPM noromalny rytm zatokowy
Poziomy Statyczne BP1/2/3/4: -10, -5, 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 240, 320, 400 mmHg
Automatyczny Test  Swan-Ganz (co 15 sek)
Ręczny Test Swan-Ganz, zmieniany przez wciśnięcie ENTER

 
Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AKCESORIA

AKCESORIA AMPS-1

3000-445 Zasilacz, 120VAC / 9VDC,0.5A, EIAJ-3, C+ GND, NA for AMPS-1/MPS-2/FMS-3
3000-446 Zasilacz, 220VAC / 9VDC,0.5A, EIAJ-3, C+ GND,EU for AMPS-1/MPS-2/FMS-3
3000-447 Zasilacz, 240VAC / 9VDC,0.6A, EIAJ-3, C+ GND, U.K. for AMPS-1/MPS-2/FMS-3
3140-429 Przewód, RJ12 (6P6C) – RJ12), Interfejs Testera, 7′ (ES601 do AMPS-1)
6930-011 Certyfikat Rozszerzonej Kalibracji dla AMPS-1, DT-357
6960-100 AMPS-1, 2 Izolowane Elektrycznie Kanały BP (opcja programowa AMPS-1)
6960-101 AMPS-1, 4 Izolowane Elektrycznie Kanały BP (opcja programowa AMPS-1)
6960-102 AMPS-1, Wyjście Rzutu Serca (opcja programowa AMPS-1), wymaga 6960-100 lub 6960-101
6960-103 AMPS-1, Płodowy, Matczyny i IUP opcja programowa AMPS-1), wymaga 6960-100 lub 6960-101
7006-053 Miękka Torba, Mała Multi-Product Bifold, 8″ x 6″ x 5-1/2″
7200-098 Przewód Montażowy, Niezakończony Przewód IBP
7200-239 Przewód Montażowy, Przewód IBP Colin A308 6Pin
7200-454 Przewód Temperaturowy YSI 400 (6 Pin Mini-Din – 1/4″ Wtyk Mono)
7200-455 Przewód Temperaturowy YSI 700 (6 Pin Mini-Din – 1/4″ Wtyk Stereo)
7200-463 Przewód IBP, Datascope, Gniazdo 6 Pin
7200-464 Przewód IBP, Datex-Ohmeda, Gniazdo 10 Pin
7200-466 Przewód IBP, GE/Marquette, Wtyk 11 Pin
7200-468 Przewód IBP, HP/Invivo/MDE, Wtyk 6 Pin
7200-469 Przewód IBP, HP/Philips, Wtyk 12 Pin
7200-470 Przewód IBP, Marquette, Wtyk 7 Pin
7200-471 Przewód IBP, Nihon Khoden, Wtyk 5 Pin
7200-477 Przewód IBP, Fukuda Denshi, Wtyk 12 Pin
7200-479 Przewód IBP, Criticare Compass
7200-523 Adapter Przewodu IBP, Siemens 10 Pin – 7 Pin
7200-524 Przewód IBP, Siemens, Wtyk 10 Pin
7200-530 Przewód Temperaturowy, Philips / Przewód Symulatora HP (AMPS-1/MPS-2)
8000-454 Adapter Wyjścia Rzutu Serca, wymaga 6960-102
8000-455 Mechaniczny Adapter Serca Płodu (wymagany LPS)

 

Scroll to Top